+375 33 903-64-60
 +375 29 372-88-10
0 Сравнение
0 Избранное
0 В корзине пока пусто
Интернет-магазин "Издательства "Адукацыя і выхаванне"
Каталог товаров
Подписка на новости магазина

Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.

Описание товара:
 • А. Гужалоўскі. Пражская вясна" 1968 г. і беларускае савецкае гра­мадства.
 • Д. Матвейчык. Крыніцазнаўчы патэнцыял матэрыялаў На­цыяналь­нага гіста­­рыч­нага архіва Белару­сі ў вы­ву­чэнні гіс­торыі ссыл­­кі пас­­ля паў­стан­ня 1863–1864 гг. і працэсу вяртання на радзіму. 
 • Я. Мас­лоўс­кі. Скар­гі ра­бо­чых бе­ларус­іх губер­няў у фаб­­рыч­­ную ін­спек­цыю ў 1907—1914 гг. 
 • В. Волкава. Дэма­графіч­ныя зме­ны на аку­па­ва­най тэ­ры­­торыі Бе­ла­­русі пад­­час Пер­­шай сусветнай вайны. 
 • К. Бярнацкая. Пом­нікі архі­тэктуры Бе­ларусі на фа­та­г­ра­фіях Мі­ка­лая Шы­ла­ва часоў Пер­шай сус­ветнай вайны. 
 • М. Час­ноўскі. Аляксандру Віктаравічу Шарапа — 80 гадоў.
 • В. Ва­рановіч. Вопыт леп­шых — зда­бытак кож­нага.
 • Г. Рутич. Исполь­зование технологии шести­уголь­ного обу­че­ния на уро­­ках истории.
 • Э. Ха­занович. Тестовые задания по Истории Беларуси для VI класса.
 • А. Сугакова. Восстание 1863—1864 гг. в Польше, Лит­ве и Бе­ла­руси (История Беларуси, IX класс).
 • И. Клак. Состояние культуры в Запад­ной Бе­ларуси (История Беларуси, Х класс).
Характеристики:
Переплёт
мягкий
Год издания
2018
Количество страниц
80
Вес
163 г
Характеристики:
Прочие
Переплёт мягкий
Год издания 2018
Количество страниц 80
Вес 163 г
Похожие товары (8)
Ошибка

Закрыть окно

Товар добавлен в корзину
Итого:
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену